DOTA2血战之命7.07b版本更新:敌法师小仙女大热必削

   昨天V社就已公布了DOTA2血战之命7.07b版本更新公告,棋牌室 下面是DOTA2官博提供的中文翻译版本,一起来先睹为快吧。棋牌室

   偷塔保护的伤害降低从25%增加至40%

   物品

   永恒之盘

   图纸价格从1750金减少至1675金

   疯狂面具

   护甲降低从6点增加至7点

   狂战斧

   攻击力加成从50点降低至45点

   陨星锤

   每秒伤害从60/115点降低至50/90点(对建筑/非建筑)